Interzero i PIOIRO wspólnie wspierają proces wdrożenia systemu kaucyjnego w Polsce

Na początku 2025 roku Polska ma wprowadzić system kaucyjny. Czy polskie
przedsiębiorstwa są gotowe na rewolucję w zarządzaniu odpadami
opakowaniowymi? O płynne i efektywne wdrożenie nowych przepisów na rzecz
wprowadzających produkty w opakowaniach ma zadbać Polska Izba Odzysku
i Recyklingu Opakowań (PIOIRO) we współpracy z Interzero, europejskim
liderem w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego.

W 2025 roku w Polsce rusza system kaucyjny, będący istotnym krokiem w kierunku
budowania gospodarki cyrkularnej. System rewolucjonizuje zarządzanie odpadami
opakowaniowymi, zwiększając selektywność ich zbierania oraz poziom recyklingu w kraju.
Jednak ustawa nakłada na przedsiębiorców liczne obowiązki, niespełnienie których wiązać
się może z dotkliwymi sankcjami.
Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań podjęła ścisłą współpracę z Interzero w
Polsce, europejskim liderem w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego, aby płynnie
przeprowadzić przedsiębiorców przez okres wdrożeniowy i pomóc im w adaptacji nowych
przepisów.
Polskie rozwiązanie kaucyjne będzie różniło się od większości europejskich systemów, które
zazwyczaj opierają się na jednym operatorze. W Polsce możliwych będzie więcej
operatorów, a zobowiązane do przyjmowania opakowań zwrotnych będą wszystkie sklepy o
powierzchni od 200 metrów kwadratowych (mniejsze sklepy będą mogły dołączyć do
systemu w zakresie odbierania opakowań dobrowolnie).
„Polskie firmy stanęły przed zadaniem adaptacji do nowych regulacji w rekordowym tempie.
Już teraz wymaga to znaczących przygotowań. Na wszystkich etapach wdrożenia projektu
konieczne jest informowanie przedsiębiorców na temat zmian, jakie ich czekają oraz
wsparcie doświadczonych ekspertów. Wspólnie z PIOIRO, zapewnimy im kompleksowe
wsparcie – od audytów, poprzez edukację, aż do realizacji konkretnych rozwiązań
operacyjnych, takich jak butelkomaty i system workowy.” – komentuje Monika Grom,
Wiceprezes Zarządu Interzero.
„Choć system kaucyjny to kamień milowy w dążeniu do gospodarki cyrkularnej w Polsce, dla
firm może stanowić duże wyzwanie, zwłaszcza w pierwszym okresie wdrożenia regulacji.
Nasze doświadczenie w zarządzaniu odpadami pomoże przedsiębiorcom w dostosowaniu
się do nowych przepisów, a wspólne działania z Interzero – mam nadzieję – sprawią, że
przejście to będzie płynne i bezproblemowe. Jesteśmy gotowi współpracować z firmami i
pomagać im realizować cele Polski w zakresie recyklingu.” – dodaje Konrad Nowakowski,
Prezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań.
Warto podkreślić, że nowelizacja ustawy zawiera ambitne cele m.in. osiągnięcie wysokiego
poziomu selektywnej zbiórki opakowań i odpadów opakowaniowych, które ma wynieść 77%
w 2025 roku i aż 90% w 2029 roku.
W Polsce system kaucyjny obejmować będzie butelki jednorazowego użytku z tworzyw
sztucznych do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowe
puszki na napoje do 1 litra. Wszystkie opakowania włączone do systemu kaucyjnego muszą
być odpowiednio oznakowane, co pozwoli na łatwą identyfikację i zachęci konsumentów do
ich zwrotu. Niezastosowanie się do przepisów systemu kaucyjnego niesie za sobą
rygorystyczne konsekwencje. Firmy, które nie wypełnią obowiązków selektywnego zbierania,
będą obciążane opłatą produktową, której maksymalna stawka wynosi 25 zł za 1 kg
odpadów.
Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań wraz z Interzero, ze swoim doświadczeniem
w oferowaniu rozwiązań środowiskowych i zaangażowaniem w promowanie gospodarki
obiegu zamkniętego, będą pełnić kluczową rolę w implementacji i zarządzaniu systemem
kaucyjnym w Polsce. Ich współpraca przyczyni się do rozwoju zautomatyzowanych
systemów zbiórki, z wykorzystaniem butelkomatów oraz systemu workowego, oferując
skuteczne rozwiązania dla sklepów w każdej miejscowości. W ramach systemu, PIOiRO
i Interzero zajmą się m.in.

 • zapewnieniem wymaganych poziomów zbierania odpadów opakowaniowych
  i opakowań objętych systemem kaucyjnym,
 • dostarczeniem i montażem wybranego butelkomatu (wraz z lokalnym serwisem,
  przeglądami 2 razy w roku, rozszerzoną gwarancją na okres 5 lat),
 • organizacją systemu workowego (dla dystrybutorów, którzy nie zdecydują się na
  montaż butelkomatów),
 • odbiorem i zagospodarowaniem odpadów opakowaniowych,
 • dostarczeniem systemu operacyjnego umożliwiającego bieżące monitorowanie ilości
  opakowań w systemie kaucyjnym i środków finansowych pochodzących z kaucji
  (dedykowany moduł Platformy Odpadowej Interzero),
 • przygotowaniem sprawozdań (prowadzeniem pełnej ewidencji i sprawozdawczości
  związanej z gospodarką opakowaniami objętymi systemem kaucyjnym z możliwością
  integracji Platformy Odpadowej Interzero z BDO),
 • zapewnieniem transportu odpadów od dystrybutorów i centrów redystrybucji, zgodnie
  z wymaganiami przepisów odpadowych,
 • przygotowaniem odpadów do przetworzenia,
 • przetworzeniem odpadów i zapewnieniem dostępności recyklatu,
 • osiągnięciem ustawowych poziomów recyklingu za pośrednictwem odpowiedniej dla
  rodzaju materiału Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A. lub PIOIRO,
 • działaniem w ramach posiadanych decyzji w zakresie gospodarowania odpadami.

Wspólnie, obie organizacje są gotowe na wyzwania, które niesie ze sobą system kaucyjny,
zapewniając, że zarządzanie odpadami opakowaniowymi w Polsce będzie realizowane
efektywnie i w duchu zrównoważonego rozwoju.
Więcej szczegółowych informacji znaleźć można na stronie internetowej
https://systemkaucyjny.pioiro.pl oraz https://interzero.pl.

Kontakt dla mediów:

Alicja Breś
Junior Digital Manager
Interzero
+48 883 373 537
marketing@interzero.pl

Aleksandra Leśniak
Specjalista ds. Marketingu
Interzero
+48 691 991 538
marketing@interzero.pl

Monika Grom
Konrad Nowakowski