Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań została oficjalnym partnerem Konferencji Środowiskowej Interzero 2024

W tym roku Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań została partnerem strategicznym wydarzenia organizowanego przez Interzero Organizację Odzysku Opakowań S.A. – Konferencji Środowiskowej 2024 pod hasłem Filary Cyrkularności.

Konferencja Środowiskowa Interzero to coroczne wydarzenie, na którym uczestnicy i przedstawiciele różnych przedsiębiorstw wspólnie dyskutują nad najbardziej aktualnymi zmianami prawnymi z zakresu ochrony środowiska, które dotykają bezpośrednio ich biznesów. To dwa dni pełne prelekcji i sesji networkingowych podczas których można przedyskutować najważniejsze tematy z ekspertami, którzy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem i praktykami. XI edycja wydarzenia skupi się głównie wokół zagadnień związanych z ESG, dyrektywą SUP, PPWR, systemem kaucyjnym i rozszerzoną odpowiedzialnością producenta.

Jako PIOIRO przedstawimy uczestnikom wydarzenia temat dotyczący systemu recyklingu i zbiórki opakowań wielomateriałowych w Polsce.

Interzero jest europejskim liderem w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki obiegu zamkniętego. Wprowadza u klientów innowacyjne rozwiązania, które zwiększają efektywność wykorzystywania surowców i minimalizują niekorzystny wpływ przedsiębiorstw na środowisko.

Razem z Interzero utworzymy system kaucyjny, który odpowie na potrzeby uczestniczących w nim podmiotów, zapewniając kompleksową realizację ustawowych obowiązków i dostarczając rozwiązanie usprawniające selektywną zbiórkę odpadów. Szczegóły pod adresem: https://systemkaucyjny.pioiro.pl

Zapraszamy do udziału w Konferencji Środowiskowej. Szczegóły tutaj: https://wydarzenia.interzero.pl/wydarzenia_interzero/konferencja-srodowiskowa-2024/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *